پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

وجود حفره امنیتی Zero-day در FortiOS SSL-VPN و بهره برداری از آن در حملات