پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

وصله امنیتی سه شنبه – آگوست 2018 : تصحیح دو آسیب پذیری Zero-day توسط مایکروسافت