پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

وصله امنیتی سه شنبه -سپتامبر 2018: مایکروسافت حفره امنیتی Zero day را که توسط PowerPool مورد سوء استفاده قرار می گیرد، رفع نمود.