پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

یک بات نت جدید از دو آسیب پذیری Zero-day در روترها و NVRها سوءاستفاده می کند!