پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

بازگشت نوع جدید Bandook RAT و هدف قرار دادن سیستم های ویندوزی