پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

تهدید جدی برای سازمانهای مستقر در خاورمیانه – حملات Deadglyph Backdoor