پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

ESET، کلید رمزگشایی برای انواع باج افزارهای AESNI، از جمله XData منتشر کرد.