پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

Microsoft Exchange ProxyShell برای استقرار باج افزار Babuk استفاده می شود.