پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

ObliqueRAT RAT جدیدی که از طریق اسناد office توزیع شده و سازمان‌های دولتی را هدف قرار می‌دهد.