پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

افزایش 95 درصدی حملات باج افزاری در سال 2023 نسبت به سال 2022!!!

تیتر مطالب

طبق گزارشهای منتشر شده از آنالیز داده های سایت های نشت اطلاعات باج افزاری، حملات باج افزاری هم چنان ادامه داشته و در کوارتر سوم نسبت به کوارتر دوم 11 درصد و نسبت به مدت مشابه سال پیش 95% افزایش داشته است.

در حالیکه که دو ماه تا پایان سال 2023 باقیمانده است اما شمار قربانیان حملات باج افزاری در حال حاضر نسبت به سال 2022 و 2021 بسیار بیشتر بوده است. اگر این شرایط ادامه داشته باشد تا پایان سال بیش از 4.000 قربانی حملات باج افزاری وجود خواهد داشت که اطلاعات آنها در سایت های نشت اطلاعات منتشر می شود.

گروه باج افزاری CL0P نقش زیادی در فعالیت های باج افزاری امسال داشته است. این باج افزار با بهره برداری از آسیب پذیری های Zero-day در نیمه اول امسال بیش از 400 قربانی داشت.

باج افزارها به طور معمول الگوهای فصلی را دنبال می کنند، میزان حوادث از ماه می افزایشی شده و به همین ترتیب تا اوایل آگوست کاهش پیدا می کند. اما امسال به دلیل باج افزارهایی مثل CL0P حملات تا پاییز نیز ادامه داشته است. همچنین بهره برداری از آسیب پذیری های Zero-day تاثیر قابل توجهی در این افزایش داشته است. باج افزارهایی مثل ALPHV و LockBit نیز حملات بسیاری به صنایع مختلف در سراسر جهان داشته اند.

باج افزارها همچنان یک تهدید جدی بوده که به صورت مداوم نیز در حال تغییر شکل و پیشرفت هستند و روشهای سنتی پاسخگوی مقابله با آنها نبوده بنابراین لازم است متناسب با پیشرفت تهدیدات از راهکارهای پیشرفته تر نیز استفاده شود.

 

منبع

https://www.darkreading.com

https://www.bleepingcomputer.com