پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

Managed Detection and Response service (MDR)

راهکارهای پیشرفته

MDR

با توجه به اینکه فرآیندهای شرکتی تحت اتوماسیون گسترده و فراگیر قرار گرفته اند، کسب و کارها به طور فزاینده ای به فناوری اطلاعات وابسته شده اند. از طرفی زمانی که شرکتهای بیشتری وابسته به IT شوند، ایده های جذابتری برای هک سیستم های اطلاعاتی آنها به ذهن مهاجمان می رسد. شرکت و سازمانها اغلب درصدد یافتن متخصصین و کارمندانی هستند که تهدیدات را زیر نظر داشته و به آنها پاسخ مناسب دهند و در نهایت تیم امنیتی با چنین کارها و مسئولیت هایی غرق شده و فرصتی برای آنالیز و بررسی نخواهد داشت. این شرکت در این زمینه نیز دو راهکار معتبر و جهانی در اختیار شما قرار میدهد: