پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

Extended Detection & Response (XDR)

راهکارهای پیشرفته

Extended Detection & Response (XDR)

مهاجمان سایبری مدام در حال توسعه  ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در حملات سایبری می باشند. سازمانها با تهدیداتی که قبلا وجود نداشته اعم از حملات پیچیده بدون بدافزار، حملات  fileless، حملات  Living off the land، بهره برداری های zero-day و هر نوع تهدید APT و هدفمند دیگری روبرو هستند. بدون حفاظت فعال و کافی در برابر آنها، سازمان با مشکلات جدی و پر هزینه ای روبرو می شود.

XDR یک راهکار کامل بوده و برای حفاظت در برابر تهدیدات هدفمند و پیچیده مناسب می باشد. هر نقطه ورود بالقوه ای به صورت مرکزی تحت کنترل شما خواهد بود و دیدی کامل از شبکه، ایمیل، وب و سیستم های کامپیوتری، لپتاپها و سرورها و ماشین های مجازی در محیط ابری خواهید داشت.

شرکت مهندسی پانا در این زمینه نیز محصولات زیر را ارائه می نماید: