پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

Endpoint Detection & Response (EDR)

شناسایی تهدیدات و پاسخ به آن

با توجه به این که در شرایط فعلی حملات و تهدیدات سایبری شکل دیگری به خود گرفته، بنابراین برای پیشگیری از این حملات هدفمند و مقابله با آنها نیاز به ابزارها و امکانات کاملتر ضروری است.
در واقع تشخیص نقض داده ها به تنهایی کافی نیست مهمتر از آن واکنش سریع و درست، مهار و اصلاح این شرایط است. که باید با نهایت دقت و بدون هیچ گونه اختلال و وقفه ای در تداوم روند کار سازمان انجام شود.
استفاده از EDR در سازمانها به یک الزام برای اطمینان از پیشگیری از تهدیدات نوظهور، رفتار پرخطر کارکنان و برنامه های ناخواسته تبدیل شده و نیاز به دید بیشتر در سیستم های سازمان را پاسخ می دهد.

EDR ابزار موثری برای کاهش زمان واکنش به حادثه؛ و به طور فعال از حملات آینده جلوگیری می کند. کشف APT ها به ویژه برای شرکتها و سازمانهای زیرساخت بسیار مهم است زیرا اکثر شرکتها و سازمانها برای جدیدترین حملاتی که می تواند برای روزها یا حتی ماهها در شبکه قابل شناسایی نباشد و حملات Zero-day آمادگی ندارند.

تهدیدات داخلی و حملات فیشینگ از مشکلات اصلی در سازمانها هستند. حملات فیشینگ معمولاً علیه شرکت ها استفاده می شود زیرا تعداد زیادی از کارمندان مورد هدف قرار می گیرند. این احتمال وجود دارد که تنها یک کارمند طعمه را بپذیرد و در نهایت کل سازمان را به خطر بیندازد. حملات خودی تهدید دیگری برای شرکت ها هستند، زیرا تعداد زیاد کارمندان این احتمال را افزایش می دهد که یکی از آنها ممکن است بر خلاف منافع شرکت کار کند.

شرکت مهندسی پانا راهکارهای EDR زیر را در اختیار شما قرار میدهد: