پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

Network Detection and Response (NDR)
GREYCORTEX MENDEL

این محصول یک راهکار پیشرفته برای آنالیز ترافیک شبکه، نظارت بر عملکرد و شناسایی تهدید بوده و امکان نظارت عمقی بر شبکه برای سازمانهای بزرگ، دولتی و زیرساختهای حیاتی را فراهم می کند. MENDEL از هوش مصنوعی پیشرفته و نوآورانه، machine learning و آنالیزهای Big data استفاده می کند تا زیر ساخت IT سازمان را امن و قابل اعتماد نگه دارد.

GREYCORTEX MENDEL یک ابزار نظارت بر رفتار شبکه نیست بلکه از آنالیز تهدید، Machine learning، ارتباط حوادث و ابزارهای دیگر به صورت ترکیبی استفاده می کند تا فعالیت های مشکوک درون شبکه را شناسایی کند. این موضوع به تیم های امنیتی امکان پیدا کردن تهدیدات با دقت بیشتر و عکس العمل سریعتری را نسبت به راهکاری امنیتی سنتی می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این محصول و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

شناسایی تهدیدات قبل از آسیب

پروتکل MENDEL’s Advanced Security  Network Metrics به آن اجازه نظارت به بیش از 70 قابلیت در هر جریان شبکه ای جداگانه را میدهد. این سطح پیشرفته از آنالیز این محصول را در تشخیص رفتار مخرب و سایر تهدیدات نسبت به سایر راهکارهای موجود، موثرتر نموده است.

سازگاری خودکار

موتور منحصر به فرد شناسایی براساس رفتار این محصول (NBA) از آنالیزهای محاسباتی پیشرفته در machine learning استفاده می کند و قوانین شناسایی را با ترافیک های عبوری ایجاد و سازگار می کند. این محصول ورودی های موتور شناسایی دیگر خود را یکپارچه کرده و شامل الگوریتمهای خاصی همراه با کارکردهای دیگر تمایز بین رفتار ماشین و انسان می باشد. موتور NBA تنها راهکار موجود در بازار با این قابلیت است.

حساسیت بیشتر در تشخیص

پروتکل MENDEL’s Advanced Security  Network Metrics به آن اجازه نظارت به بیش از 70 قابلیت در هر جریان شبکه ای جداگانه را میدهد. این سطح پیشرفته از آنالیز این محصول را در تشخیص رفتار مخرب و سایر تهدیدات نسبت به سایر راهکارهای موجود، موثرتر نموده است.

شناسایی تهدیدات مخفی:

سادگی در استفاده بدون کندی شبکه

این محصول به سرعت نصب شده و در زمان مدیران شبکه صرفه جویی می شود و داده ها را بدون کندی در سرعت شبکه جمع آوری می کند. محبوبیت این محصول به دلایل زیر است:

نصب و پیکربندی تنظیمات اولیه در این محصول 30 دقیقه زمان میبرد. این محصول شبکه را یاد گرفته و موتور IDS آن فورا شروع به گزارش نتایج می کند. داده های قابل اقدام بعد از 7 روز در دسترس خواهند بود و یک دوره یادگیری کامل برای موتور NBA در 28 روز تمام می شود.

MENDEL گزارشهایی را ایجاد و درک شناسایی تهدیدات را با استفاده از مرتب سازی و فیلتر، گزارشهای سفارشی و رابط وب بصری ساده کرده و در زمان صرفه جویی می شود.

MENDEL بدون هیچ وقفه ای در ترافیک شبکه اطلاعات ضبط شده در هر جریان داده را بررسی و نظارت می کند. بنابراین کاربران می توانند هر جریانی را به راحتی در real time شناسایی کرده و به صورت مداوم در جریان باشند که کاربر از چه سرویس خاصی، nodeهای شبکه و پهنای باندی استفاده می کند. برنامه ها و عملکرد شبکه ارزیابی می شود و بدون ایجاد وقفه ای در شبکه و زمان پاسخ، آنالیز ریشه ی علت را انجام میدهد.

آنالیز رفتار شبکه و رسیدن به machine learning

موتور NBA این محصول از آنالیزهای محاسباتی پیشرفته در Machine learning، روشهای دسته بندی تحت نظارت و بدون نظارت، دسته بندی و آنالیزهای خارج از محدوده استفاده می کند:

درباره GreyCortex

 GREYCORTEX از هوش مصنوعی پیشرفته، machine learning و روشهای استخراج داده ای برای کمک به سازمانها در جهت امنیت عملیات IT و قابل اعتماد بودن آنها، استفاده می کند. راهکار آنالیز ترافیک شبکه MENDEL GREYCORTEX به سازمانها کمک می کند تا از بخش زیرساخت حیاتی خود با شناسایی تهدیدات حیاتی اطلاعات حساس، شبکه ها، اسرار تجارت و اعتبارات حفاظت نمایند.

GREYCORTEX اسم نرم افزار خود را MENDEL نامیده و برگرفته از پدر علم ژنتیک مدرن کسی که در محل تاسیس این شرکت زندگی می کرده، می باشد.