پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

امنیت ایستگاههای کاری

مجموعه ای از برندهای معتبر در زمینه امنیت ایستگاههای کاری

حفظ امنیت ایستگاههای کاری، اولین قدم در زمینه امنیت شبکه می باشد. از آنجایی که ایستگاههای کاری در سراسر شبکه سازمان و توسط پرسنل مختلف استفاده می شود و در بسیاری موارد لازم است ارتباطات مختلفی از طریق اینترنت، ایمیل و …. از این دستگاهها به سایر نقاط شبکه و خارج از شبکه برقرار شود، پس لزوم استفاده از راهکارهای امنیتی مناسب ضروری است ، همچنین باید این راهکارها به گونه ای باشند که کمترین اثر بر بهره وری سازمان و سرعت فرآیندها داشته باشند. شرکت پانا در این زمینه برندهای معتبر خارجی و بومی زیر را ارائه می نماید.