پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

انتشار به‌روزرسانی‌های امنیتی مایکروسافت – مهر ماه

تیتر مطالب

در پی انتشار  به‌روزرسانی‌های ماه اکتبر 2019 مایکروسافت، 59 آسیب‌پذیری امنیتی برطرف گردیده است، که از بین آنها 9 مورد دارای درجه حساسیت بحرانی هستند.

از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های رفع شده دو نقص احرازهویت NTLM با شناسه‌های CVE-2019-1166 و CVE-2019-1338 هستند که به مهاجم اجازه می‌دهند تا کنترل کامل یک دامنه را از طریق حملات رله NTLM بدست گیرد.
از آسیب‌پذیری‌های قابل توجه دیگر در به‌روزرسانی‌های این ماه دو باگ اجرای کد از راه دور در موتور VBScript و یک مورد در پروتکل دسترسی از راه دور به دسکتاپ هستند. آسیب‌پذیری‌های VBScript با شناسه‌های (CVE-2019-1238 و CVE-2019-1239) می‌توانند در اسناد آفیس مخرب که عنوان پیوست ایمیل ارسال می‌شوند یا از طریق وب‌سایت‌های مخرب استفاده شوند و باعث بهره‌برداری آسیب‌پذیری در اینترنت اکسپلورر می‌شوند. آسیب‌پذیری پروتکل دسترسی از راه دور به دسکتاپ دارای شناسه CVE-2019-1333 است و به یک سرور مخرب اجازه می ‌دهد تا هنگام اتصال از طریق RDP، دستوراتی را روی کلاینت اجرا کند.
لیست آسیب‌پذیری‌های رفع شده در این ماه در جدول زیر ارائه شده است:

Tag CVE ID CVE Title Severity
Azure CVE-2019-1372 Azure App Service Remote Code Execution Vulnerability Critical
Internet Explorer CVE-2019-1371 Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability Important
Microsoft Browsers CVE-2019-0608 Microsoft Browser Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Browsers CVE-2019-1357 Microsoft Browser Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Devices CVE-2019-1314 Windows 10 Mobile Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2019-1375 Microsoft Dynamics 365 (On-Premise) Cross Site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Edge CVE-2019-1356 Microsoft Edge based on Edge HTML Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1361 Microsoft Graphics Components Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1362 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1364 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2019-1363 Windows GDI Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1358 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft JET Database Engine CVE-2019-1359 Jet Database Engine Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1331 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2019-1327 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1330 Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1329 Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1328 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2019-1070 Microsoft Office SharePoint XSS Vulnerability Important
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1366 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1060 MS XML Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1307 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1308 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1335 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Moderate
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1239 VBScript Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Scripting Engine CVE-2019-1238 VBScript Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Windows CVE-2019-1325 Windows Redirected Drive Buffering System Elevation of Privilege Vulnerability Moderate
Microsoft Windows CVE-2019-1340 Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1338 Windows NTLM Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1339 Windows Error Reporting Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1316 Microsoft Windows Setup Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1342 Windows Error Reporting Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1311 Windows Imaging API Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1344 Windows Code Integrity Module Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1347 Windows Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1315 Windows Error Reporting Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1346 Windows Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1317 Microsoft Windows Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1321 Microsoft Windows CloudStore Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1322 Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1341 Windows Power Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1319 Windows Error Reporting Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1318 Microsoft Windows Transport Layer Security Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2019-1320 Microsoft Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Open Source Software CVE-2019-1369 Open Enclave SDK Information Disclosure Vulnerability Important
Secure Boot CVE-2019-1368 Windows Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Servicing Stack Updates ADV990001 Latest Servicing Stack Updates Critical
SQL Server CVE-2019-1376 SQL Server Management Studio Information Disclosure Vulnerability Important
SQL Server CVE-2019-1313 SQL Server Management Studio Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2019-1230 Hyper-V Information Disclosure Vulnerability Important
Windows IIS CVE-2019-1365 Microsoft IIS Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1343 Windows Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1334 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2019-1345 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows NTLM CVE-2019-1166 Windows NTLM Tampering Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1326 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Denial of Service Vulnerability Important
Windows RDP CVE-2019-1333 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Update Stack CVE-2019-1323 Microsoft Windows Update Client Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Update Stack CVE-2019-1337 Windows Update Client Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Update Stack CVE-2019-1336 Microsoft Windows Update Client Elevation of Privilege Vulnerability Important

 

 

منابع :

http://www.afta.gov.ir/

https://www.bleepingcomputer.com

https://www.scmagazineuk.com/