پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

انتشار به روزرسانی سه شنبه های مایکروسافت – ژوئن 2021

تیتر مطالب

بسته به روزرسانی امنیتی سه شنبه ماه ژوئن 2021 مایکروسافت با رفع 7 آسیب پذیری Zero-day و جمعا 50 آسیب پذیری، منتشر شد.

از این 50 آسیب پذیری رفع شده در به روز رسانی این ماه، 5 مورد حیاتی و 45 مورد دیگر مهم هستند.

هفت آسیب پذیری Zero-day

از این هفت آسیب پذیری 6 مورد زیر در گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته است:

  • CVE-2021-31955 – Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
  • CVE-2021-31956 – Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2021-33739 – Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2021-33742 – Windows MSHTML Platform Remote Code Execution Vulnerability
  • CVE-2021-31199 – Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerability
  • CVE-2021-31201 – Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerability

به علاوه آسیب پذیری CVE-2021-31968 نیز رفع شده که یک آسیب پذیری Windows Remote Desktop Services Denial of Service بوده و به صورت عمومی منتشر شده اما هنوز در حمله ای مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
طبق گزارش کسپرسکی، دو آسیب پذیری Zero Day  با شماره شناسایی  CVE-2021-31955 و CVE-2021-31956 در حملاتی توسط گروهی با عنوان PuzzleMaker مورد بهره برداری قرار گرفته و امکان اجرای کد از راه دور در ویندوز را به آنها داده است.
این گروه با استفاده از این دو آسیب پذیری، حق دسترسی خود در دستگاههای ویندوزی در معرض خطر را بالا برده و با قرار دادن یک Shell از راه دور، امکان دانلود و آپلود فایلها و اجرای کد را خواهند داشت.

لیست کامل این به روز رسانی ها در جدول ارائه می گردد :

Tag CVE ID CVE Title Severity
.NET Core & Visual Studio CVE-2021-31957 .NET Core and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
3D Viewer CVE-2021-31942 3D Viewer Remote Code Execution Vulnerability Important
3D Viewer CVE-2021-31943 3D Viewer Remote Code Execution Vulnerability Important
3D Viewer CVE-2021-31944 3D Viewer Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft DWM Core Library CVE-2021-33739 Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2021-33741 Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Intune CVE-2021-31980 Microsoft Intune Management Extension Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2021-31940 Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2021-31941 Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2021-31939 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Outlook CVE-2021-31949 Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-31964 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-31963 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-31950 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-31948 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-31966 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-31965 Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2021-26420 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Scripting Engine CVE-2021-31959 Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2021-31967 VP9 Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability Critical
Paint 3D CVE-2021-31946 Paint 3D Remote Code Execution Vulnerability Important
Paint 3D CVE-2021-31983 Paint 3D Remote Code Execution Vulnerability Important
Paint 3D CVE-2021-31945 Paint 3D Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: Hyper-V CVE-2021-31977 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Visual Studio Code – Kubernetes Tools CVE-2021-31938 Microsoft VsCode Kubernetes Tools Extension Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Bind Filter Driver CVE-2021-31960 Windows Bind Filter Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Common Log File System Driver CVE-2021-31954 Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2021-31201 Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cryptographic Services CVE-2021-31199 Microsoft Enhanced Cryptographic Provider Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DCOM Server CVE-2021-26414 Windows DCOM Server Security Feature Bypass Important
Windows Defender CVE-2021-31978 Microsoft Defender Denial of Service Vulnerability Important
Windows Defender CVE-2021-31985 Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Drivers CVE-2021-31969 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Event Logging Service CVE-2021-31972 Event Tracing for Windows Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Filter Manager CVE-2021-31953 Windows Filter Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows HTML Platform CVE-2021-31971 Windows HTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Installer CVE-2021-31973 Windows GPSVC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2021-31962 Kerberos AppContainer Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2021-31951 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2021-31955 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel-Mode Drivers CVE-2021-31952 Windows Kernel-Mode Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows MSHTML Platform CVE-2021-33742 Windows MSHTML Platform Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Network File System CVE-2021-31975 Server for NFS Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Network File System CVE-2021-31974 Server for NFS Denial of Service Vulnerability Important
Windows Network File System CVE-2021-31976 Server for NFS Information Disclosure Vulnerability Important
Windows NTFS CVE-2021-31956 Windows NTFS Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows NTLM CVE-2021-31958 Windows NTLM Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Print Spooler Components CVE-2021-1675 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Desktop CVE-2021-31968 Windows Remote Desktop Services Denial of Service Vulnerability Important
Windows TCP/IP CVE-2021-31970 Windows TCP/IP Driver Security Feature Bypass Vulnerability Important

منبع:
https://www.bleepingcomputer.com/