پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

انتشار به روزرسانی سه شنبه های مایکروسافت – دسامبر 2020

تیتر مطالب

آخرین به روز رسانی سه شنبه های مایکروسافت سال 2020، دیروز منتشر شد. در این به روزرسانی، وصله های امنیتی مربوط به  58 آسیب پذیری منتشر شده است و بهتر است در اولین فرصت نصب این وصله ها انجام شود.

از این 58 آسیب پذیری، 9 مورد در دست بندی “حیاتی” و 48 مورد در دسته بندی “مهم” قرار گرفته اند.
در بین این وصله های امنیتی، یک توصیه برای آسیب پذیری مسمومیت کش DNS (DNS cache poisoning) که توسط محققات امنیتی کشف شده است، توسط مایکروسافت اعلام شده است.
طبق توضیح مایکروسافت (Microsoft ADV 200013)، این شرکت از این آسیب پذیری که ناشی از تکه تکه شدن IP است و روی Windows DNS Resolver اثر می گذارد، مطلع است. مهاجمی که بتواند از این آسیب پذیری سواستفاده کند، می تواند بسته DNSی که توسط DNS Forwarder یا DNS Resolver ذخیره می شود را جعل کند.
برای حل این آسیب پذیری، ادمین می تواند رجیستری را اصلاح کرده و ماکسیمم سایز پاکت UDP را روی 1.221 بایت تنظیم کند. برای درخواستهای DNS بزرگتر، DNS Resolver روی ارتباط TCP سوییچ خواهد کرد.
آسیب پذیری های جالب توجه
CVE-2020-17095 – Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability
به برنامه های مخرب اجازه اجرا در Hyper-V VM، جهت اجرای کد خود روی سیستم میزبان را میدهد.

CVE-2020-17096 – Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability
می تواند به صورت محلی مورد بهره برداری قرار گرفته و مجوزها را ارتقا داده یا از راه دور از طریق SMBv2 برای اجرای دستورات دلخواه مورد سواستفاده قرار گیرد.

CVE-2020-17099 – Windows Lock Screen Security Feature Bypass Vulnerability
به مهاجم محلی، اجازه اجرای کد از یک سیستم ویندوز قفل را میدهد.

لیست کامل به روزرسانی های دسامبر 2020 در جدول زیر قابل مشاهده است:

Tag CVE ID CVE Title Severity
Azure DevOps CVE-2020-17145 Azure DevOps Server and Team Foundation Services Spoofing Vulnerability Important
Azure DevOps CVE-2020-17135 Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability Important
Azure SDK CVE-2020-17002 Azure SDK for C Security Feature Bypass Vulnerability Important
Azure SDK CVE-2020-16971 Azure SDK for Java Security Feature Bypass Vulnerability Important
Azure Sphere CVE-2020-17160 Azure Sphere Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2020-17147 Dynamics CRM Webclient Cross-site Scripting Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2020-17133 Microsoft Dynamics Business Central/NAV Information Disclosure Important
Microsoft Dynamics CVE-2020-17158 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Dynamics CVE-2020-17152 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Edge CVE-2020-17153 Microsoft Edge for Android Spoofing Vulnerability Moderate
Microsoft Edge CVE-2020-17131 Chakra Scripting Engine Memory Corruption Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17143 Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17144 Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17141 Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17117 Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17132 Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2020-17142 Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Graphics Component CVE-2020-17137 DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2020-17098 Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17130 Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17128 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17129 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17124 Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17123 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17119 Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17125 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17127 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17126 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2020-17122 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17115 Microsoft SharePoint Spoofing Vulnerability Moderate
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17120 Microsoft SharePoint Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17121 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17118 Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2020-17089 Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-17136 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-16996 Kerberos Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-17138 Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-17092 Windows Network Connections Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-17139 Windows Overlay Filter Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-17103 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows CVE-2020-17134 Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Windows DNS ADV200013 Microsoft Guidance for Addressing Spoofing Vulnerability in DNS Resolver Important
Visual Studio CVE-2020-17148 Visual Studio Code Remote Development Extension Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2020-17159 Visual Studio Code Java Extension Pack Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2020-17156 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2020-17150 Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16960 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16958 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16959 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16961 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16964 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16963 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2020-16962 Windows Backup Engine Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Error Reporting CVE-2020-17094 Windows Error Reporting Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Hyper-V CVE-2020-17095 Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Lock Screen CVE-2020-17099 Windows Lock Screen Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Media CVE-2020-17097 Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows SMB CVE-2020-17096 Windows NTFS Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows SMB CVE-2020-17140 Windows SMB Information Disclosure Vulnerability Important

منبع :

https://www.bleepingcomputer.com