پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

انتشار وصله های امنیتی سه شنبه های مایکروسافت ماه May 2023 و رفع 3 آسیب پذیری Zero-day

تیتر مطالب

مایکروسافت وصله های امنیتی سه شنبه های ماه May را منتشر کرد و 3 آسیب پذیری Zero-day و جمعا 38 حفره امنیتی را رفع کرده است. 6 مورد از این آسیب پذیری ها در دسته آسیب پذیری های حیاتی قرار گرفته و امکان اجرای کد از راه دور را به مهاجم میدهد.

آسیب پذیری ها در هر دسته :

  •  8 Elevation of Privilege Vulnerabilities
  • 4 Security Feature Bypass Vulnerabilities
  •  12 Remote Code Execution Vulnerabilities
  •  8 Information Disclosure Vulnerabilities
  •  5 Denial of Service Vulnerabilities
  • 1 Spoofing Vulnerability

وصله منتشر شده در این ماه از کوچکترین وصله های منتشر شده مایکروسافت از نظر تعداد آسیب پذیری های رفع شده در آن محسوب می شود.

آسیب پذیری های Zero-day

دو مورد از سه آسیب پذیری رفع شده در این ماه، در حملات مورد بهره برداری مهاجمان قرار گرفته و یک مورد نیز به صورت عمومی افشا شده است.

مشخصات دو آسیب پذیری zero-day که مورد بهره برداری قرار گرفته اند:

CVE-2023-29336 – Win32k Elevation of Privilege Vulnerability

این آسیب پذیری دسترسی به مجوزها که در درایور Win32k Kernel وجود داشته، به مهاجم امکان دسترسی به مجوز های سطح SYSTEM را میدهد.
علی رغم اینکه مایکروسافت اعلام کرده این حفره امنیتی مورد بهره برداری قرار گرفته است اما جزییاتی از این حملات منتشر نکرده است.

CVE-2023-24932 – Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability

این حفره امنیتی یک حفره Secure Boot bypass بوده که توسط مهاجمان برای نصب Black Lotus UEFI bootkit استفاده می شود. با بهره برداری از این آسیب پذیری مهاجمی که دسترسی فیزیکی داشته یا مجوزهای ادمین را در اختیار داشته باشد، می تواند روی دستگاه نرم افزار مخرب موردنظر خود را نصب نماید.
UEFI Bootkits بدافزارهایی هستند که در فریم ورک سیستم قرار می گیرند و از دید نرم افزارهای امنیتی مخفی می مانند چرا که بدافزار در مراحل اولیه Boot بارگذاری می شود.
از اکتبر 2022 یک مهاجم سایبری BlackLotus Bootkit را در یک فروم هکری به فروش می رسانده و قابلیت های جدیدی به آن اضافه شده است. برای مثال در ماه مارچ ESET گزارش داد که این بدافزار توسعه یافته و حتی می تواند سیستم عامل های ویندوز 11 که تمامی پچ های امنیتی روی آن نصب شده را نیز دور بزند.
مایکروسافت آسیب پذیری مورد استفاده Bootkit را برطرف کرد اما به طور پیش فرض آن را فعال نکرده است. در حال حاضر اقدامات بیشتری برای تعدیل خطر این آسیب پذیری وجود دارد که مایکروسافت در این لینک به آن اشاره کرده است.
مشخصات آسیب پذیری zero-day که به صورت عمومی افشا شده به صورت زیر می باشد:

CVE-2023-29325 – Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability

این حفره امنیتی Windows OLE موجود در اوت لوک می تواند توسط مهاجمان از طریق ارسال ایمیلهای ساخته شده خاصی به قربانی مورد بهره برداری قرار بگیرند. در نهایت با باز شدن این ایمیل توسط قربانی در محیط اوت لوک آسیب پذیر یا حتی پیش نمایش آن، مهاجم می تواند از آسیب پذیری مذکور بهره برداری نموده و کد دلخواه خود را از راه دور اجرا نماید.
بهره برداری موفق از این آسیب پذیری منوط به شرایط و عملیات خاصی است.

آپدیت های این ماه سایر شرکتها

در جدول زیر لیست کامل این به روز رسانی ها ذکر شده است:

Tag CVE ID CVE Title Severity
Microsoft Bluetooth Driver CVE-2023-24947 Windows Bluetooth Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Bluetooth Driver CVE-2023-24948 Windows Bluetooth Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Bluetooth Driver CVE-2023-24944 Windows Bluetooth Driver Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-29354 Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability Moderate
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2468 Chromium: CVE-2023-2468 Inappropriate implementation in PictureInPicture Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2459 Chromium: CVE-2023-2459 Inappropriate implementation in Prompts Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-29350 Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2467 Chromium: CVE-2023-2467 Inappropriate implementation in Prompts Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2463 Chromium: CVE-2023-2463 Inappropriate implementation in Full Screen Mode Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2462 Chromium: CVE-2023-2462 Inappropriate implementation in Prompts Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2460 Chromium: CVE-2023-2460 Insufficient validation of untrusted input in Extensions Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2465 Chromium: CVE-2023-2465 Inappropriate implementation in CORS Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2466 Chromium: CVE-2023-2466 Inappropriate implementation in Prompts Unknown
Microsoft Edge (Chromium-based) CVE-2023-2464 Chromium: CVE-2023-2464 Inappropriate implementation in PictureInPicture Unknown
Microsoft Graphics Component CVE-2023-24899 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2023-29344 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Access CVE-2023-29333 Microsoft Access Denial of Service Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2023-24953 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-24955 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Critical
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-24954 Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2023-24950 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2023-29335 Microsoft Word Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Teams CVE-2023-24881 Microsoft Teams Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2023-29340 AV1 Video Extension Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows Codecs Library CVE-2023-29341 AV1 Video Extension Remote Code Execution Vulnerability Important
Remote Desktop Client CVE-2023-24905 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Important
SysInternals CVE-2023-29343 SysInternals Sysmon for Windows Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio Code CVE-2023-29338 Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Backup Engine CVE-2023-24946 Windows Backup Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Installer CVE-2023-24904 Windows Installer Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows iSCSI Target Service CVE-2023-24945 Windows iSCSI Target Service Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2023-24949 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2023-28283 Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows MSHTML Platform CVE-2023-29324 Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Network File System CVE-2023-24941 Windows Network File System Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows NFS Portmapper CVE-2023-24901 Windows NFS Portmapper Information Disclosure Vulnerability Important
Windows NFS Portmapper CVE-2023-24939 Server for NFS Denial of Service Vulnerability Important
Windows NTLM CVE-2023-24900 Windows NTLM Security Support Provider Information Disclosure Vulnerability Important
Windows OLE CVE-2023-29325 Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows PGM CVE-2023-24940 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Denial of Service Vulnerability Important
Windows PGM CVE-2023-24943 Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows RDP Client CVE-2023-28290 Microsoft Remote Desktop app for Windows Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-24942 Remote Procedure Call Runtime Denial of Service Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2023-28251 Windows Driver Revocation List Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Boot CVE-2023-24932 Secure Boot Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) CVE-2023-24903 Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows SMB CVE-2023-24898 Windows SMB Denial of Service Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2023-29336 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2023-24902 Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important

 

منبع :

https://www.bleepingcomputer.com/

https://support.microsoft.com/