پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

انتشار وصله های امنیتی August 2023 مایکروسافت

تیتر مطالب

مایکروسافت وصله های امنیتی سه شنبه های ماه آگوست خود را با رفع 87 آسیب پذیری، منتشر کرد. از این 87 آسیب پذیری 2 مورد به صورت فعال مورد بهره برداری قرار گرفته و 23 مورد از آنها آسیب پذیری اجرای کد از راه دور هستند با این حال مایکروسافت تنها 6 مورد از آنها را “حیاتی” عنوان کرده است.
تعداد حفره های امنیتی در هر دسته به صورت زیر است :

• 18 Elevation of Privilege vulnerabilities
• 3 Security Feature Bypass vulnerabilities
• 23 Remote Code Execution vulnerabilities
• 10 Information Disclosure vulnerabilities
• 8 Denial of Service vulnerabilities
• 12 Spoofing vulnerabilities

2 آسیب پذیری که به صورت فعال مورد بهره برداری قرار گرفته اند:

یکی از این دو آسیب پذیری به صورت عمومی نیز افشا شده است.

ADV230003 – Microsoft Office Defense in Depth Update (publicly disclosed)

مایکروسافت آپدیتی برای آفیس منتشر کرده است و حفره امنیتی اجرای کد از راه دور CVE-2023-36884 را رفع نموده است.
این آسیب پذیری به مهاجم امکان ایجاد مستندات آفیس تقلبی خاصی را میدهد که می تواند قابلیت امنیتی MoTW را دور بزند و باعث می شود که فایل ها بدون نمایش پیغام هشدار امنیتی باز شده و کد مخرب از راه دور اجرا شود.
این آسیب پذیری توسط گروه هکری RomCom در حملات استفاده شده است.

CVE-2023-38180 – .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability

مایکروسافت این آسیب پذیری را که نیز به صورت فعال مورد بهره برداری قرار گرفته و می تواند علت وقوع حملات DoS باشد،رفع نموده است. متاسفانه این شرکت اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه استفاده از آسیب پذیری مذکور در حملات منتشر نکرده است.

آپدیت های سایر شرکتها:

 1. ** Adobe released security updates for Adobe Acrobat, Reader, Commerce, and Dimension.
  ** AMD released numerous security updates today for new hardware attacks and flaws.
  ** Cisco released security updates for Cisco Secure Web Appliance and Cisco AnyConnect.
  ** A new Collide+Power side-channel attack impacts almost all CPUs
  ** Google released the Android August 2023 updates to fix actively exploited vulnerabilities.
  ** A new Inception attack (CVE-2023-20569) leaks secrets from all AMD Zen CPUs.
  ** Ivanti fixed a remote unauthenticated API access vulnerability affecting MobileIron Core.
  ** Microsoft fixed a flaw in Power Platform Custom Connectors after getting some heat for taking too long.
  ** MOVEit released security updates that fixes a critical-severity SQL injection bug and two other less severe vulnerabilities.
  ** PaperCut fixed a critical vulnerability tracked as CVE-2023-39143.
  ** SAP has released its August 2023 Patch Day updates.
  ** VMware fixed numerous flaws in VMware Horizon Server.
  ** Zoom fixed fifteen vulnerabilities.

لیست کامل به روز رسانی های این ماه مایکروسافت در فایل PDF زیر آمده است:

منبع: https://www.bleepingcomputer.com/