پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

انواع فایل هایی که بیشتر مورد حمله باج افزارها قرار می گیرند

تیتر مطالب

برخی پسوند در مقابل باج افزارها آسیب پذیرند و توسط آنها رمزنگاری می شود در ادامه فهرست این فایل ها مشاهده می نمایید:

13
23

منبع : Kaspersky