پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

بروزرسانی‌های امنیتی مایکروسافت May 2019 و رفع نقص‌های روز صفر، RDP و حملات MDS

تیتر مطالب

مایکروسافت بروزرسانی‌های امنیتی ماه می محصولات خود را منتشر کرده که در این بروزرسانی‌ها ۷۹ آسیب‌پذیری رفع شده است. ۱۹ مورد از آسیب‌پذیری‌های رفع شده دارای درجه حساسیت بحرانی هستند.

به گزارش معاونت بررسی مرکز افتا، به نقل از پایگاه اینترنتی ZDNet، یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های رفع شده یک نقص روز صفر با شناسه CVE-۲۰۱۹-۰۸۶۳ است. این نقص که در نحوه تعامل سرویس Windows Error Reporting یا (WER) با فایل‌ها وجود دارد، منجر به افزایش سطح دسترسی مهاجم می‌شود.
در این بروزرسانی، مایکروسافت یک وصله به همراه راهکار کاهش اثرات یک نقص طراحی جدید در پردازنده‌ها نیز منتشر کرده است. این نقص طراحی سخت‌افزاری که با عنوان حملات Microarchitectural Data Sampling  یا (MDS) شناخته می‌شود، تقریبا تمامی پردازنده‌های اینتل که در هشت سال گذشته منتشر شده‌اند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این آسیب‌پذیری که جزو حملات side-channel است، در رده آسیب‌پذیری‌های Meltdown، Spectre و Foreshadow قرار می‌گیرد.
مایکروسافت اعلام کرده است که برای جلوگیری از حملات MDS، دو بروزرسانی باید اعمال شود که یک مورد مربوط به firmware سخت‌افزاری و مورد دیگر مربوط به سیستم‌عامل است. بروزرسانی‌های مایکروسافت برای ویندوز و ویندوز سرور منتشر شده‌اند اما بروزرسانی‌های پردازنده برای سیستم‌های زیر هنوز توسط اینتل منتشر نشده‌اند:
•    Windows ۱۰ Version ۱۸۰۳ for x۶۴-based Systems
•    Windows Server, version ۱۸۰۳ (Server Core Installation)
•    Windows ۱۰ Version ۱۸۰۹ for x۶۴-based Systems
•    Windows Server ۲۰۱۹
•    Windows Server ۲۰۱۹ (Server Core installation)

یکی از راه‌های مقابله با حملات MDS غیرفعالسازی پشتیبانی پردازنده اینتل از ویژگی Hyper-Threading یا (SMT) است، اما این کار باعث افت عملکرد سیستم‌های ویندوزی می‌شود.
آسیب‌پذیری با اهمیت دیگر که در این بروزرسانی‌ها رفع شده، نقص CVE-۲۰۱۹-۰۷۰۸ است که سرویس Remote Desktop Service را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یک مهاجم می‌تواند با ارسال درخواست‌های دستکاری شده از طریق پروتکل Remote Desktop Protocol یا (RDP) از این آسیب‌پذیری سوء استفاده کند. این نقص می‌تواند منجر به فعالیت‌های خرابکارانه مشابه انتشار بدافزار WannaCry شود. آسیب‌پذیری CVE-۲۰۱۹-۰۷۰۸ تنها ویندوز ۷، ویندوز سرور ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸ R۲ و نسخه‌های قدیمی‌تر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
لیست تمامی آسیب‌پذیری‌های رفع شده در جدول زیر ارائه شده است:

محصول شناسه آسیب‌پذیری
Servicing Stack Updates ADV۹۹۰۰۰۱
Adobe Flash Player ADV۱۹۰۰۱۲
Microsoft Windows ADV۱۹۰۰۱۳
.NET Core CVE-۲۰۱۹-۰۹۸۲
.NET Core CVE-۲۰۱۹-۰۹۸۱
.NET Core CVE-۲۰۱۹-۰۹۸۰
.NET Framework CVE-۲۰۱۹-۰۸۶۴
.NET Framework CVE-۲۰۱۹-۰۸۲۰
Azure CVE-۲۰۱۹-۱۰۰۰
Internet Explorer CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۹
Internet Explorer CVE-۲۰۱۹-۰۹۹۵
Internet Explorer CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۰
Internet Explorer CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۱
Kerberos CVE-۲۰۱۹-۰۷۳۴
Microsoft Browsers CVE-۲۰۱۹-۰۹۴۰
Microsoft Dynamics CVE-۲۰۱۹-۱۰۰۸
Microsoft Edge CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۸
Microsoft Edge CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۶
Microsoft Graphics Component CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۲
Microsoft Graphics Component CVE-۲۰۱۹-۰۹۶۱
Microsoft Graphics Component CVE-۲۰۱۹-۰۷۵۸
Microsoft Graphics Component CVE-۲۰۱۹-۰۹۰۳
Microsoft Graphics Component CVE-۲۰۱۹-۰۸۸۲
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۸
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۵
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۷
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۸۹
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۰
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۱
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۶
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۳
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۴
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۰۱
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۹۹
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۰۰
Microsoft JET Database Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۰۲
Microsoft Office CVE-۲۰۱۹-۰۹۴۷
Microsoft Office CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۳
Microsoft Office CVE-۲۰۱۹-۰۹۴۵
Microsoft Office CVE-۲۰۱۹-۰۹۴۶
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۷
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۶
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۴۹
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۰
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۲
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۱
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۶۳
Microsoft Office SharePoint CVE-۲۰۱۹-۰۹۵۸
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۴
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۳
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۷
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۲
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۸۸۴
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۳
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۲۵
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۷
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۸
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۳
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۲
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۱
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۴
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۷
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۶
Microsoft Scripting Engine CVE-۲۰۱۹-۰۹۱۵
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۷۳۳
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۶
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۸۸۶
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۸۶۳
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۹۴۲
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۱
Microsoft Windows CVE-۲۰۱۹-۰۸۸۵
NuGet CVE-۲۰۱۹-۰۹۷۶
Skype for Android CVE-۲۰۱۹-۰۹۳۲
SQL Server CVE-۲۰۱۹-۰۸۱۹
Team Foundation Server CVE-۲۰۱۹-۰۹۷۱
Team Foundation Server CVE-۲۰۱۹-۰۹۷۹
Team Foundation Server CVE-۲۰۱۹-۰۸۷۲
Windows DHCP Server CVE-۲۰۱۹-۰۷۲۵
Windows Diagnostic Hub CVE-۲۰۱۹-۰۷۲۷
Windows Kernel CVE-۲۰۱۹-۰۸۸۱
Windows NDIS CVE-۲۰۱۹-۰۷۰۷
Windows RDP CVE-۲۰۱۹-۰۷۰۸

 

منابع :

http://www.afta.gov.ir

https://www.zdnet.com