پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

بروزرسانی امنیتی سه شنبه ماه می 2022مایکروسافت (سه آسیب پذیری روز صفر و در مجموع 75 نقص را برطرف می کند.)

تیتر مطالب

امروز بروزرسانی سه‌شنبه ماه می ۲۰۲۲ مایکروسافت منتشر شد.در این فهرست سه آسیب‌پذیری Zero-day و در مجموع 75 نقص امنیتی برطرف شده است.

از 75 آسیب‌پذیری رفع شده در به‌روزرسانی امروز، هشت مورد به عنوان «بحرانی» طبقه‌بندی شده‌اند، زیرا امکان اجرای کد از راه دور یا افزایش امتیازات را فراهم می‌کنند.

فهرست اشکالات در هر دسته آسیب پذیری:

  • 21  اسیب پذیریElevation of Privilege Vulnerabilities
  • · آسیب پذیری Security Feature Bypass Vulnerabilities
  • ·26  آسیب پذیری Remote Code Execution Vulnerabilities
  • ·17آسیب پذیری  Information Disclosure Vulnerabilities
  • ·6آسیب پذیری  Denial of Service Vulnerabilities
  • ·آسیب پذیری Spoofing Vulnerability
  • ·0 آسیب پذیری  Edge – Chromium Vulnerabilities

سه zero-days fixed، برای دو آسیب پذیری که به صورت فعالانه مورد استفاده قرار گرفته است.

پچ سه‌شنبه این ماه شامل رفع سه آسیب‌پذیری zero-day است، که یکی از آنها به طور فعال مورد سوء استفاده قرار گرفته و بقیه به صورت عمومی افشا شده‌اند.

مایکروسافت در صورتی یک آسیب‌پذیری را به‌عنوان zero-day طبقه‌بندی می‌کند، که به‌صورت عمومی افشا شود یا به‌طور فعال مورد سوء استفاده قرار گیرد و هیچ راهکار مقابله رسمی برای آن در دسترس نباشد.

یکی از آسیب پذیری های zero-day فعال که وصله شده ، برای یک NTLM Relay Attack جدید با استفاده از یک نقص LSARPC است که به عنوان «CVE-2022-26925 – Windows LSA Spoofing Vulnerability» ردیابی شده و امروز رفع شده است.

مایکروسافت در توصیه‌ای که امروز منتشر شد، توضیح می‌دهد: “یک مهاجم می‌تواند روشی را روی رابط LSARPC فراخوانی کند و کنترل‌کننده دامنه را مجبور کند تا با استفاده از NTLM برای مهاجم احراز هویت کند. این به‌روزرسانی امنیتی تلاش‌های اتصال ناشناس در LSARPC را شناسایی می‌کند و به آنها اجازه فعالیت نمی دهد.

با استفاده از این حمله، مهاجمین می‌توانند درخواست‌های احراز هویت قانونی را رهگیری کنند و از آن‌ها برای به دست آوردن امتیازات بالاتر استفاده کنند.

دو zero-day که به طور عمومی فاش شده اند، آسیب پذیری در Hyper-V و آسیب پذیری جدید اجرای کد از راه دور در Azure Synapse و Azure Data Factory هستند.

     CVE-2022-22713 – Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability

CVE-2022-29972 – Insight Software: CVE-2022-29972 Magnitude Simba Amazon Redshift ODBC Driver

اکنون که مایکروسافت بروز رسانی ها را  برای این آسیب‌پذیری‌ها منتشر کرده است، راهبران حملات به‌روزرسانی‌های امنیتی را تجزیه و تحلیل کنند تا ببینند چه چیزی تغییر کرده است. سپس با استفاده از این اطلاعات، اکسپلویت های خود را برای استفاده در حملات ایجاد می کنند.

بنابراین،  توصیه می شود که به روز رسانی های امنیتی را در اسرع وقت نصب کنید.

 

Tag CVE ID CVE Title Severity
.NET and Visual Studio CVE-2022-29117 .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2022-23267 .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
.NET and Visual Studio CVE-2022-29145 .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability Important
.NET Framework CVE-2022-30130 .NET Framework Denial of Service Vulnerability Low
Azure SHIR ADV220001 Upcoming improvements to Azure Data Factory and Azure Synapse Pipeline infrastructure in response to CVE-2022-29972 Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2022-21978 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-26934 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-22011 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-29112 Windows Graphics Component Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-26927 Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Local Security Authority Server (lsasrv) CVE-2022-26925 Windows LSA Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2022-29107 Microsoft Office Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-29109 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-29110 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2022-29108 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Windows ALPC CVE-2022-23279 Windows ALPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Remote Desktop Client CVE-2022-26940 Remote Desktop Protocol Client Information Disclosure Vulnerability Important
Remote Desktop Client CVE-2022-22017 Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability Critical
Role: Windows Fax Service CVE-2022-29115 Windows Fax Service Remote Code Execution Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V CVE-2022-22713 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V CVE-2022-24466 Windows Hyper-V Security Feature Bypass Vulnerability Important
Role: Windows Hyper-V CVE-2022-29106 Windows Hyper-V Shared Virtual Disk Elevation of Privilege Vulnerability Important
Self-hosted Integration Runtime CVE-2022-29972 Insight Software: CVE-2022-29972 Magnitude Simba Amazon Redshift ODBC Driver Critical
Tablet Windows User Interface CVE-2022-29126 Tablet Windows User Interface Application Core Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2022-29148 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Visual Studio Code CVE-2022-30129 Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Active Directory CVE-2022-26923 Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Address Book CVE-2022-26926 Windows Address Book Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Authentication Methods CVE-2022-26913 Windows Authentication Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows BitLocker CVE-2022-29127 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29122 Windows Clustered Shared Volume Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29135 Windows Cluster Shared Volume (CSV) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29138 Windows Clustered Shared Volume Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29134 Windows Clustered Shared Volume Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29120 Windows Clustered Shared Volume Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29151 Windows Cluster Shared Volume (CSV) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29123 Windows Clustered Shared Volume Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Cluster Shared Volume (CSV) CVE-2022-29150 Windows Cluster Shared Volume (CSV) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Failover Cluster Automation Server CVE-2022-29102 Windows Failover Cluster Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2022-26931 Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Kernel CVE-2022-29142 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2022-29116 Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Kernel CVE-2022-29133 Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29141 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-22014 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29137 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29139 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-22013 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-22012 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29128 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29129 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29130 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows LDAP – Lightweight Directory Access Protocol CVE-2022-29131 Windows LDAP Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Media CVE-2022-29105 Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Media CVE-2022-29113 Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Media CVE-2022-22016 Windows PlayToManager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Network File System CVE-2022-26937 Windows Network File System Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows NTFS CVE-2022-26933 Windows NTFS Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-23270 Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-21972 Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Print Spooler Components CVE-2022-29104 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Print Spooler Components CVE-2022-29132 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Print Spooler Components CVE-2022-29140 Windows Print Spooler Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Print Spooler Components CVE-2022-29114 Windows Print Spooler Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Push Notifications CVE-2022-29125 Windows Push Notifications Apps Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2022-29103 Windows Remote Access Connection Manager Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Remote Access Connection Manager CVE-2022-26930 Windows Remote Access Connection Manager Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Desktop CVE-2022-22015 Windows Remote Desktop Protocol (RDP) Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Remote Procedure Call Runtime CVE-2022-22019 Remote Procedure Call Runtime Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Server Service CVE-2022-26936 Windows Server Service Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Storage Spaces Controller CVE-2022-26932 Storage Spaces Direct Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Storage Spaces Controller CVE-2022-26939 Storage Spaces Direct Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Storage Spaces Controller CVE-2022-26938 Storage Spaces Direct Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows WLAN Auto Config Service CVE-2022-29121 Windows WLAN AutoConfig Service Denial of Service Vulnerability Important
Windows WLAN Auto Config Service CVE-2022-26935 Windows WLAN AutoConfig Service Information Disclosure Vulnerability Important