پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

به روز رسانی مهم امنیتی Adobe

تیتر مطالب

کمپانی Adobe در ماه سپتامبر 2018 به روز رسانی های مهم امنیتی را برای بار دوم منتشر کرده است که این بار، تمرکز آن بر روی Acrobat و Adobe Reader می باشد.
یکی از این آسیب پذیری ها که با شماره شناسایی APSB18-34 توسط Adobe معرفی شده است نشان دهنده ی وجود آسیب پذیری خطرناک Code Execution بر روی محصولات فوق می باشد و شش آسیب پذیری بعدی از نوع Information Disclosure بوده است. آسیب پذیری خطرناک Code Execution که دارای شماره شناسایی CVE-2018-12848 می باشد توسط Check Point کشف شده و همچنین دیگر آسیب پذیری ها توسط Cybellum Technologies و Trend Micro’s Zero Day Initiative به کمپانی Adobe گزارش شده است. در جدول زیر توضیحات آسیب پذیری ها را مشاهده می نمایید:

129 5ba871a7da745

جهت رفع آسیب پذیری های فوق، باید Acrobat DC و Acrobat Reader DC خود را به نسخه 2018.011.20063 ارتقاء دهید. همچنین برنامه Acrobat 2017 و DC 2017 خود را به نسخه 2017.011.30102 ارتقاء داده و همچنین Acrobat DC Classic 2015 و Acrobat Reader DC Classic را به نسخه 2015.006.30452 ارتقاء دهید.

منبع :

مرکز ماهر