پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

مایکروسافت وصله های امنیتی سه شنبه ماه November 2022 را منتشر کرد.

تیتر مطالب

سه شنبه این هفته مایکروسافت پچ امنیتی ماه نوامبر 2022 را منتشر کرد و 6 آسیب پذیری ویندوز که به طور فعال مورد بهره برداری قرار گرفته بود و جمعا 68 مورد را رفع نموده است.

11 مورد از این 68 آسیب پذیری در دسته آسیب پذیری های “حیاتی” قرار می گیرند که از طریق آنها مهاجم امکان ارتقای مجوزهای دسترسی به سیستم، جعل یا اجرای کد از راه دور را خواهد داشت.
تعداد باگ های موجود در هر دسته آسیب پذیری ها در لیست زیر آمده است:

  •  27 Elevation of Privilege Vulnerabilities
  •  4 Security Feature Bypass Vulnerabilities
  •  16 Remote Code Execution Vulnerabilities
  •  11 Information Disclosure Vulnerabilities
  •  6 Denial of Service Vulnerabilities
  •  3 Spoofing Vulnerabilities

این لیست شامل دو آسیب پذیری OpenSSL که در تاریخ 1401/8/11 طی اطلاعیه” خبر تکمیلی : انتشار به روز رسانی جدید OpenSSL و رفع دو آسیب پذیری آن “رفع شد، نیست.

6 آسیب پذیری Zero-day فعال که مورد بهره برداری مهاجمین قرار گرفته اند.

در پچ امنیتی این ماه 6 آسیب پذیری Zero-day رفع شده است که یکی از آنها به صورت عمومی افشا شده است.
مایکروسافت وقتی از عنوان zero-day برای یک آسیب پذیری استفاده می کند که به صورت عمومی افشا شده یا مورد بهره برداری مهاجمین قرار گرفته باشد و وصله رسمی ای برای آن منتشر نشده باشد.

این 6 آسیب پذیری به شرح زیر می باشند:

CVE-2022-41128 – Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability

که توسط Clemnet Lecigne از اعضای گروه آنالیز تهدیدات گوگل کشف شده است.
“این آسیب پذیری مستلزم آن است که یک کاربر با نسخه آسیب دیده ویندوز به یک سرور مخرب دسترسی داشته باشد. یک مهاجم باید یک اشتراک سرور یا وبسایت ساخته شده ویژه را میزبانی کند و باید کاربر را متقاعد کند که از سرور یا وبسایت مذکور بازدید نماید که معمولاً از طریق یک ایمیل یا پیام این کار را انجام میدهند.”

CVE-2022-41091 – Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability

که توسط Will Dorman شناسایی شد.
” مهاجم می تواند یک فایل مخرب بسازد که از دفاع Mark Of the Web(MOTW) فرار کند در نتیجه منجر به از دست رفتن محدود یکپارچگی و در دسترس بودن ویژگی های امنیتی مانند Protected View در Microsoft Office شود که بر برچسب گذاری MOTW متکی است.”
این آپدیت امنیتی 2 آسیب پذیری Mark of the Web که توسط Dorman شناسایی شده است را رفع می کند.

CVE-2022-41073 – Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability

که توسط Microsoft Threat Intelligence Center شناسایی شده است.
“مهاجمی که از این آسیب پذیری به صورت موفقیت آمیز بهره برداری کند می تواند مجوزهای SYSTEM را به دست آورد.”

CVE-2022-41125 – Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability

که توسط Microsoft Threat Intelligence Center و Microsoft Security Response Center شناسایی شده است.
“مهاجمی که از این آسیب پذیری به صورت موفقیت آمیز بهره برداری کند می تواند مجوزهای SYSTEM را به دست آورد.”

CVE-2022-41040 – Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability

که توسط GTSC شناسایی شد و از طریق Zero Dat منتشر شد.
“مهاجم با استفاده از امتیازات و مجوزهای به دست آمده می تواند در زمینه سیستم PowerShell اجرا کند.”

CVE-2022-41082 – Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

که توسط GTSC شناسایی شد و از طریق Zero Dat منتشر شد.
“مهاجم برای این آسیب پذیری می تواند اکانتهای سروری به صورت دلخواه و یا با اجرای کد از راه دور را هدف قرار دهد.”
در خصوص این آسیب پذیری در بخش بعدی صحبت خواهد شد.

Microsoft Exchange ProxyNotShell zero-days 

مایکروسافت برای دو آسیب پذیری Zero-day با شماره شناسایی CVE-2022-41040 و CVE-2022-41082 وصله های امنیتی ای منتشر کرده است.
این آسیب پذیری ها در اواخر سپتامبر توسط شرکت امنیت سایبری ویتنامی GTSC شناسایی شد.
در وصله های امنیتی این ماه مایکروسافت این آسیب پذیری را برای سرورهای Exchange 2019، 2016 و 2013 رفع نموده است (KB5019758 security update).

به روز رسانی های امنیتی سایر شرکتها

 Apple released Xcode 14.1 with numerous security updates.
 Cisco released security updates for numerous products this month.
 Citrix released security updates for a ‘Critical’ authentication bypass in Citrix ADA and Gateway.
 Google released Android’s November security updates.
 Intel released the November 2022 security updates.
 OpenSSL released security updates for CVE-2022-3602 and CVE-2022-3786.
 SAP has released its November 2022 Patch Day updates.

لیست کامل به روز رسانی های امنیتی ماه نوامبر 2022 مایکروسافت :
Tag CVE ID CVE Title Severity
.NET Framework CVE-2022-41064 .NET Framework Information Disclosure Vulnerability Important
AMD CPU Branch CVE-2022-23824 AMD: CVE-2022-23824 IBPB and Return Address Predictor Interactions Important
Azure CVE-2022-39327 GitHub: CVE-2022-39327 Improper Control of Generation of Code (‘Code Injection’) in Azure CLI Critical
Azure CVE-2022-41085 Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability Important
Azure Real Time Operating System CVE-2022-41051 Azure RTOS GUIX Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Linux Kernel CVE-2022-38014 Windows Subsystem for Linux (WSL2) Kernel Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Dynamics CVE-2022-41066 Microsoft Business Central Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41040 Microsoft Exchange Information Disclosure Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41082 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41078 Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41080 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41079 Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Exchange Server CVE-2022-41123 Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-41113 Windows Win32 Kernel Subsystem Elevation of Privilege Vulnerability Important
Microsoft Graphics Component CVE-2022-41052 Windows Graphics Component Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office ADV220003 Microsoft Defense in Depth Update Important
Microsoft Office CVE-2022-41105 Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office CVE-2022-41107 Microsoft Office Graphics Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-41104 Microsoft Excel Security Feature Bypass Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-41063 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Excel CVE-2022-41106 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2022-41122 Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability Important
Microsoft Office SharePoint CVE-2022-41062 Microsoft SharePoint Server Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2022-41103 Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2022-41061 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability Important
Microsoft Office Word CVE-2022-41060 Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability Important
Network Policy Server (NPS) CVE-2022-41056 Network Policy Server (NPS) RADIUS Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Network Policy Server (NPS) CVE-2022-41097 Network Policy Server (NPS) RADIUS Protocol Information Disclosure Vulnerability Important
Open Source Software CVE-2022-3786 OpenSSL: CVE-2022-3786 X.509 certificate verification buffer overrun Unknown
Open Source Software CVE-2022-3602 OpenSSL: CVE-2022-3602 X.509 certificate verification buffer overrun Unknown
Role: Windows Hyper-V CVE-2022-38015 Windows Hyper-V Denial of Service Vulnerability Critical
SysInternals CVE-2022-41120 Microsoft Windows Sysmon Elevation of Privilege Vulnerability Important
Visual Studio CVE-2022-39253 GitHub: CVE-2022-39253 Local clone optimization dereferences symbolic links by default Important
Visual Studio CVE-2022-41119 Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Advanced Local Procedure Call CVE-2022-41093 Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows ALPC CVE-2022-41045 Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows ALPC CVE-2022-41100 Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Bind Filter Driver CVE-2022-41114 Windows Bind Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows BitLocker CVE-2022-41099 BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows CNG Key Isolation Service CVE-2022-41125 Windows CNG Key Isolation Service Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Devices Human Interface CVE-2022-41055 Windows Human Interface Device Information Disclosure Vulnerability Important
Windows Digital Media CVE-2022-41095 Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows DWM Core Library CVE-2022-41096 Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Extensible File Allocation CVE-2022-41050 Windows Extensible File Allocation Table Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client CVE-2022-37992 Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Group Policy Preference Client CVE-2022-41086 Windows Group Policy Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows HTTP.sys CVE-2022-41057 Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2022-37967 Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Kerberos CVE-2022-41053 Windows Kerberos Denial of Service Vulnerability Important
Windows Kerberos CVE-2022-37966 Windows Kerberos RC4-HMAC Elevation of Privilege Vulnerability Critical
Windows Mark of the Web (MOTW) CVE-2022-41049 Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Mark of the Web (MOTW) CVE-2022-41091 Windows Mark of the Web Security Feature Bypass Vulnerability Important
Windows Netlogon CVE-2022-38023 Netlogon RPC Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Network Address Translation (NAT) CVE-2022-41058 Windows Network Address Translation (NAT) Denial of Service Vulnerability Important
Windows ODBC Driver CVE-2022-41047 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows ODBC Driver CVE-2022-41048 Microsoft ODBC Driver Remote Code Execution Vulnerability Important
Windows Overlay Filter CVE-2022-41101 Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Overlay Filter CVE-2022-41102 Windows Overlay Filter Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41044 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41116 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41090 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Denial of Service Vulnerability Important
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41039 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Point-to-Point Tunneling Protocol CVE-2022-41088 Windows Point-to-Point Tunneling Protocol Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Print Spooler Components CVE-2022-41073 Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2022-41054 Windows Resilient File System (ReFS) Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Scripting CVE-2022-41118 Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Scripting CVE-2022-41128 Windows Scripting Languages Remote Code Execution Vulnerability Critical
Windows Win32K CVE-2022-41092 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2022-41109 Windows Win32k Elevation of Privilege Vulnerability Important
Windows Win32K CVE-2022-41098 Windows GDI+ Information Disclosure Vulnerability Important

 

منبع:
https://www.bleepingcomputer.com//