پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

نامگذاری ESET به عنوان تنها Challenger در Gartner’s 2018 Magic Quadrant در حفاظت از ایستگاههای کاری

تیتر مطالب

شرکت ESET در جایگاه Challenger در Gartner’s 2018 Magic Quadrant قرار گرفت. علت قرار گیری ESET در این جایگاه براساسل پیچیدگی دیدگاه و توانایی در اجرا می باشد.
به نظر می رسید Gartner Magic Quadrant به عنوان گزارش قطعی و نهایی برای ارائه دهندگان پلت فرم های امنیتی نقاط پایانی و ایستگاههای کاری، سازمان دهی شده است.
کانون توجه این گزارش موارد زیر می باشد:

  • تجزیه و تحلیل دقیق بازار حفاظت Endpointها شامل عوامل رشد و چالش ها.
  • ارزیابی نسبی فروشندگان در فضایی بی طرفانه.
  • معیارهایی که در انتخاب پلت فرم های حفاظت ایستگاههای کاری دخیل هستند

می توانید گزارش Gartner خود را دریافت نموده و در مورد عملکرد ESET به عنوان یک Challenger بیشتر مطالعه نمایید.

دریافت گزارش

منبع : ESET