پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

جستجو

هشدار در خصوص تلاش مهاجمین در نفوذ به سرورهای SQL Server

تیتر مطالب

بررسی نتایج رصد حسگرهای مرکز ماهر نشانده افزایش تلاش مهاجمین در شناسایی سرورهای SQL Server آسیب‌پذیر در شبکه کشور و نفوذ به آنها از اوایل ماه جاری است. این حملات بر روی پورت ۱۴۳۳ صورت گرفته و عمدتا از طریق brute-force و نفوذ به سرورهای دارای رمز عبور ضعیف صورت می‌گیرد. پس از نفوذ موفق، مهاجم از طریق ایجاد SQL Server Agent job های مختلف نسبت به تثبیت دسترسی خود و دریافت بدافزارهای مختلف بر روی سرور اقدام می‌کند.
این حملات از IP های داخل و خارج کشور در جریانند:

176 5dc6a236ea2bd

در صورتی که SQL Server شما در معرض اینترنت قراد داشته است لازم است:

  •  نسبت به محدودسازی دسترسی در سطح اینترنت اقدام کنید.
  • رمز عبود مناسب جهت پیشگیری از موفقیت حملات brute-force اننخاب کنید.
  • فهرست SQL Server Agent Job ها را جهت شناسایی موارد ایجاد شده‌ی احتمالی توسط مهاجمین بررسی کنید.

 

منبع :

مرکز ماهر