پشتیبانی 24/7 :

031-36691964 | 021-88203003

موقعیت های شغلی

با کارشناس مربوطه
در اولین فرصت ارتباط بگیرید

تمام وقت
تصویر شگفت انگیز

گرافیست
ارشد

نیویورک
درخواست کنید
نیمه وقت
تصویر شگفت انگیز

مدیر
بازاریابی

هیوستون
درخواست کنید
تمام وقت
تصویر شگفت انگیز

مهندس
ارشد

سان فرانسیسکو
درخواست کنید
نیمه وقت
تصویر شگفت انگیز

مدیر
روابط عمومی

هیوستون
درخواست کنید
تمام وقت
تصویر شگفت انگیز

مدیر
داخلی

سان فرانسیسکو
درخواست کنید
نیمه وقت
تصویر شگفت انگیز

مدیر
حسابداری

هیوستون
درخواست کنید
تمام وقت
تصویر شگفت انگیز

مدیر
عامل

نیویرک
درخواست کنید
نیمه وقت
تصویر شگفت انگیز

مسئول
شبکه های اجتماع

هیوستون
درخواست کنید

از اینجا شروع کنید

هیچ وقت تسلیم نشوید

لطفا آدرس خود را وارد کنید